Web2
Avaleht
Web2
Galerii
Web2
HINNAD
Web2
Tehtud tööd
Web2
Kontakt
Web2
 

Web2 Hoovid korda
Web2
Web2 Teenused
Web2
Web2 Transporditeenus
Web2
Web2 Tööriistarent
Web2
Web2 Tooted
Web2
Web2 Soodusmüük
Web2
Web2 Sponsorlus
Web2
Web2 Koostööpartnerid

 

Hoovid korda

Print Prindi

HOOVID KORDA 2015

23.01.2015

2015 aastal jätkub Tallinna linna toetusel elamuühistute hoovide korrastamine ja parklakohtade rajamine.
Projekti "Hoovid korda" raames on 2015. aastal on korteriühistutel taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks.
 
Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 2. jaanuarist 2015.a ja taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. märts 2015.a.

Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal, mil 90 korteriühistut said toetust oma hoovide korrastamisel kogusummas 10 mln krooni. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning 27. märtsil 2006. aastal jõustus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.

Tallinna Linnavalitsus 19. detsembri 2012. aasta määrusega nr 78 kehtestas "Projekti Hoovid korda raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord" uue redaktsiooni koos täienduste ja muudatustega.

Olulisemateks muudatusteks on ettevalmistavate tööde väljaarvamine toetatavate tegevuste hulgast ning ehitusloa või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjaliku nõusoleku (kui need on vajalikud ehitusseaduse mõistes) nõue toetuse taotluse koosseisus esitatavate dokumentide hulgas.

Projektile “Hoovid korda” on üheksa viimase aasta jooksul linnaeelarves eraldatud kokku ligi 7 miljonit eurot. Nimetatud summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98, 2007. aastal 120,  2008. aastal 139, 2009. aastal 183, 2010. aastal 143, 2011. aastal 89, 2012. aastal 78 ning 2013. aastal 59 ja 2014. aastal 53 korteriühistu hoovide korrastamist. Käesolevaks ajaks on projekt "Hoovid korda" on edukalt käivitunud ning korteriühistute huvi projekti vastu on iga-aastaselt kasvanud.

Määruse kohaselt on korteriühistutel linnalt toetust võimalik taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks sh tõkkepuude paigaldamine ning hoovi inventari (sh jalgrattahoidlad) paigaldamiseks või korrastamiseks.
Uuendusena saab 2011. aastast toetust taotleda ka hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks ning alates 2014. aastast rattamajade rajamiseks.
Projekti "Hoovid korda" raames 2014. aastal toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja esitada oma linnaosa valitsusele vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning vähemalt 3 hinnapakkumist teostavatele töödele.

Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust saada kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel aastal kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja poolt esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning eelnevalt teostatud töö kvaliteeti kontrollides.
VAATA KA "ABIKS TAOTLEJALE"

 

Mustamäe tee 143.1
Mustamäe tee 143.1
Mustamäe tee 143.2
Mustamäe tee 143.2
Mustamäe tee 143.3
Mustamäe tee 143.3
 
Mustamäe tee 143.4
Mustamäe tee 143.4
Kalevipoja põik 3
Kalevipoja põik 3
Paasiku 4
Paasiku 4
 
Maisi 4a
Maisi 4a
Maisi 4a
Maisi 4a
Sõpruse 19 parkla
Sõpruse 19 parkla
 
Kaluri 6 teed ja haljastus
Kaluri 6 teed ja haljastus
Tammsaare 69 parkla ja kõnnitee
Tammsaare 69 parkla ja kõnnitee
Uus Maleva 5
Uus Maleva 5
 
Sütiste 54
Sütiste 54
Jalaka 12
Jalaka 12
Kopli 9a
Kopli 9a
 
Paldiski mnt.19
Paldiski mnt.19
Arbu 2 I etapp
Arbu 2 I etapp
Arbu2 II etapp
Arbu2 II etapp
 
Ehitajate tee 88
Ehitajate tee 88
Kuklase 10 parkla
Kuklase 10 parkla
Kuklase10 konnitee
Kuklase10 konnitee
 
Linda 7 soelmetee
Linda 7 soelmetee
Kunderi 26 sisehoov
Kunderi 26 sisehoov
Luise4 1
Luise4 1
 
Luise4 2
Luise4 2
Magdaleena15
Magdaleena15
Niine 11
Niine 11
 
Kolviku15
Kolviku15
Külviku hoov
Külviku hoov
Paldiski mnt.19 metallaed
Paldiski mnt.19 metallaed
 
Sopruse pst.220
Sopruse pst.220
Vilde100 1
Vilde100 1
Vilde100 2
Vilde100 2
 
Tuulemaa 15 tööde algus
Tuulemaa 15 tööde algus
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
 
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Sõstra 6 parkla
Sõstra 6 parkla
 
Kaarli 9 enne töid.
Kaarli 9 enne töid.
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
 
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
Kasvu 11 enne töid
Kasvu 11 enne töid
Kasvu 11 kõnnitee
Kasvu 11 kõnnitee
 
Ristiku-73
Ristiku-73
Ristiku 73 sisehoov
Ristiku 73 sisehoov
Vilde 100 eeltööd
Vilde 100 eeltööd
 
Lõime 6 sisehoov
Lõime 6 sisehoov
Lõime 6 murukivi
Lõime 6 murukivi
Mustamäe tee 149a
Mustamäe tee 149a
 
Mustamäe 149 parkla
Mustamäe 149 parkla
Sõle 69 asfalt+murukivi
Sõle 69 asfalt+murukivi
Sõle 56
Sõle 56
 
Sõle 56 kõnnitee
Sõle 56 kõnnitee
Sõle 56 trepiesine
Sõle 56 trepiesine
Uus Tatari 14 enne töid
Uus Tatari 14 enne töid
 
Uus Tatari 14
Uus Tatari 14
Uus Tatari 14 kivisillutis
Uus Tatari 14 kivisillutis
Uus Tatari 14 värav
Uus Tatari 14 värav
 
Kreutzwaldi 3 hoov
Kreutzwaldi 3 hoov
Raja 7 a parkla
Raja 7 a parkla
Videviku 41 enne töid
Videviku 41 enne töid
 
Videviku 41 hoov
Videviku 41 hoov
Videviku 41 aed
Videviku 41 aed
Parkla Lasnamäel
Parkla Lasnamäel
 
Korrusmaja trepiesine
Korrusmaja trepiesine
Mustamäel kõnnitee
Mustamäel kõnnitee
Koidu 119/121 hoov
Koidu 119/121 hoov
 
Sõle 34 murukivisillutis
Sõle 34 murukivisillutis
Suur Karja 18
Suur Karja 18
Luise 4 eeltööd
Luise 4 eeltööd
 
Luise 4 parkla2
Luise 4 parkla2
Raua 51 kivisillutised, haljastus, piirdeaed
Raua 51 kivisillutised, haljastus, piirdeaed
Gonsiori 31
Gonsiori 31
 
Lõime 6 majaesine
Lõime 6 majaesine
Vilde 100
Vilde 100
Vilde tee 100
Vilde tee 100
 
Web2
Web2