Web2
Avaleht
Web2
Galerii
Web2
HINNAD
Web2
AUHINNATUD TÖÖD
Web2
Kontakt
Web2
 

Web2 Hoovid korda
Web2
Web2 Teenused
Web2
Web2 Transporditeenus
Web2
Web2 Tööriistarent
Web2
Web2 Tooted
Web2
Web2 Soodusmüük
Web2
Web2 Sponsorlus
Web2
Web2 Koostööpartnerid

 

Hoovid korda

Print Prindi

HOOVID KORDA 2019

01.02.2019

Teeme hinnapakkumisi 2019 hooajaks.Hoovikorrastustoetuse taotlus tuleb Tallinnale esitada hiljemalt 1. märtsiks.
 
 

Hoovid korda toetus

Meetme eelarve 2019. aastal on 502 500 eurot.

2019. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks kuni 15-70% projekti maksumusest.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 16000 eurot aastas ning 40000 eurot ühe hoovi kohta, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires pärast objekti valmimist.

 

 

Korteriühistutele hoovikorrastustoetuse andmist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määrus nr 21 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit. Toetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele.

 

Hoovikorrastustoetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks.

Toetust taotletakse tööde tegemiseks enne nende elluviimist.

Taotlejal peab olema pädeva asutuse kooskõlastus, kui seda on vaja linna õigusaktide alusel või ehitusteatis või –luba, kui asjaomaste tööde tegemiseks on ehitusteatis või –luba nõutav ehitusseadustiku alusel.

Taotluses tuleb märkida projekti eelarve, tehtavate tööde kirjeldus, ehitusteatise või –loa number, kui kavandatava töö tegemiseks on see nõutav ja raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on nõutav.

Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal kas ei ole linna ees muid võlgnevusi või on ajatatud võlgnevused tasutud maksegraafiku kohaselt; taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust; taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse enne taotluse esitamist.

Taotlusele lisatakse:

  1. korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse protokoll, mis sisaldab otsust teha hoovi korrastamiseks vajalikud tööd ja kinnistust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaolu, et taotluse rahuldamise korral väljamakstav toetus võib olla toetuse miinimummääras,
  2. vähemalt kaks hinnapakkumist koos vastavate pakkumiskutsetega ning põhjendus taotleja valitud hinnapakkumise kohta, kui ei valitud kõige odavamat hinnapakkumist,
  3. pädeva asutuse kooskõlastused kui need on nõutavad,
  4. kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektijoonis.

Register avaneb alates 01.02.2019.

Taotlus täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna tegevus- ja projektitoetusete registrisse (TTR) toetuse registrisse

 

Tammsaare 74
Tammsaare 74
Tatari 46
Tatari 46
Vilde 107
Vilde 107
 
Seebi 22
Seebi 22
Mustamäe tee 143.1
Mustamäe tee 143.1
Mustamäe tee 143.2
Mustamäe tee 143.2
 
Mustamäe tee 143.3
Mustamäe tee 143.3
Mustamäe tee 143.4
Mustamäe tee 143.4
Ehitajate 88
Ehitajate 88
 
Kuldnoka 18 parkla
Kuldnoka 18 parkla
Kuldnoka 18 parkimiskohad
Kuldnoka 18 parkimiskohad
Kuldnoka 8
Kuldnoka 8
 
Majaka 13
Majaka 13
Majaka 13 kõnnitee
Majaka 13 kõnnitee
Majaka 13 parkla
Majaka 13 parkla
 
Kalevipoja põik 3
Kalevipoja põik 3
Paasiku 4 teed ja haljastus
Paasiku 4 teed ja haljastus
Paasiku 4
Paasiku 4
 
Paasiku 4 majaesine
Paasiku 4 majaesine
Maisi 4a
Maisi 4a
Maisi 4a
Maisi 4a
 
Sõpruse 19 parkla
Sõpruse 19 parkla
Kaluri 6 teed ja haljastus
Kaluri 6 teed ja haljastus
Tammsaare 69 parkla ja kõnnitee
Tammsaare 69 parkla ja kõnnitee
 
Uus Maleva 5
Uus Maleva 5
Sütiste 54
Sütiste 54
Jalaka 12
Jalaka 12
 
Kopli 9a
Kopli 9a
Paldiski mnt.19
Paldiski mnt.19
Arbu 2 I etapp
Arbu 2 I etapp
 
Arbu2 II etapp
Arbu2 II etapp
Ehitajate tee 88
Ehitajate tee 88
Kuklase 10 parkla
Kuklase 10 parkla
 
Kuklase10 konnitee
Kuklase10 konnitee
Linda 7 soelmetee
Linda 7 soelmetee
Kunderi 26 sisehoov
Kunderi 26 sisehoov
 
Luise4 1
Luise4 1
Luise4 2
Luise4 2
Magdaleena15
Magdaleena15
 
Niine 11
Niine 11
Kolviku15
Kolviku15
Külviku hoov
Külviku hoov
 
Paldiski mnt.19 metallaed
Paldiski mnt.19 metallaed
Sopruse pst.220
Sopruse pst.220
Vilde100 1
Vilde100 1
 
Vilde100 2
Vilde100 2
Tuulemaa 15 tööde algus
Tuulemaa 15 tööde algus
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
 
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
Tuulemaa 15
 
Sõstra 6 parkla
Sõstra 6 parkla
Kaarli 9 enne töid.
Kaarli 9 enne töid.
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
 
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
Kaarli 9 sisehoov
Kasvu 11 enne töid
Kasvu 11 enne töid
 
Kasvu 11 kõnnitee
Kasvu 11 kõnnitee
Ristiku-73
Ristiku-73
Ristiku 73 sisehoov
Ristiku 73 sisehoov
 
Vilde 100 eeltööd
Vilde 100 eeltööd
Lõime 6 sisehoov
Lõime 6 sisehoov
Lõime 6 murukivi
Lõime 6 murukivi
 
Mustamäe tee 149a
Mustamäe tee 149a
Mustamäe 149 parkla
Mustamäe 149 parkla
Sõle 69 asfalt+murukivi
Sõle 69 asfalt+murukivi
 
Sõle 56
Sõle 56
Sõle 56 kõnnitee
Sõle 56 kõnnitee
Sõle 56 trepiesine
Sõle 56 trepiesine
 
Uus Tatari 14 enne töid
Uus Tatari 14 enne töid
Uus Tatari 14
Uus Tatari 14
Uus Tatari 14 kivisillutis
Uus Tatari 14 kivisillutis
 
Uus Tatari 14 värav
Uus Tatari 14 värav
Kreutzwaldi 3 hoov
Kreutzwaldi 3 hoov
Raja 7 a parkla
Raja 7 a parkla
 
Videviku 41 enne töid
Videviku 41 enne töid
Videviku 41 hoov
Videviku 41 hoov
Videviku 41 aed
Videviku 41 aed
 
Parkla Lasnamäel
Parkla Lasnamäel
Korrusmaja trepiesine
Korrusmaja trepiesine
Mustamäel kõnnitee
Mustamäel kõnnitee
 
Koidu 119/121 hoov
Koidu 119/121 hoov
Sõle 34 murukivisillutis
Sõle 34 murukivisillutis
Suur Karja 18
Suur Karja 18
 
Luise 4 eeltööd
Luise 4 eeltööd
Luise 4 parkla2
Luise 4 parkla2
Raua 51 kivisillutised, haljastus, piirdeaed
Raua 51 kivisillutised, haljastus, piirdeaed
 
Gonsiori 31
Gonsiori 31
Lõime 6 majaesine
Lõime 6 majaesine
Vilde 100
Vilde 100
 
Vilde tee 100
Vilde tee 100
 
Web2
Web2