HINNAkiri (KEHTIB alates 01.02.2020)

Sillutuskivi platsid 10 - 40 m2

40 - 50 € / m2 Sillutuskivi platsid 50 - 150 m2

35 - 42 € / m2 Sillutuskivi platsid üle 150 m2

30 - 35 € / m2 Parklate laiendamine

8cm kiviga, koos vana asfalti või pinnase koorimisega, aluskihtide uuesti tegemise ja sadeveesüsteemi paigaldamisega

35 - 50 € / m2 Parklate laiendamine

osalise aluskihtide tegemisega

25 - 35 € / m2
Värvilistel kividel hinnalisa 2 € / m2. Hindadele lisandub käibemaks.
Kõik hinnad sõltuvad objekti asukohast, kohalikest oludest, kooritavast pinnasest, vajaminevast killustiku kogusest, sillutiskivi mudelist, äärekivi kogusest, kanalisatsioonikaevude ja sadeveetrappide arvust, paigalduse keerukusest, väljakaevatava pinnase koostisest, mahust ja utiliseerimisvõimalusest.
Töödejuhataja mõõdistab platsi üle, arvestades kliendi soove ja ehitusnorme, koostame hinnapakkumise, enne tööde alustamist sõlmime Tööettevõtulepingu, kus on kirjas tähtajad, makse-ja garantiitingimused. Tööde valmimisel esitatakse kokkuvõttev akt.
Kõigil teostatud töödel on 2 aastat garantiid. Kividele annab tootja 10 aastase garantii, kuid kogemus näitab vähemalt 30 aastat vastupidavust.